Skip to content

Bitcoin i Sverige

Sverige har en lång historia av att ligga långt fram både vad gäller telekommunikation samt när det kommer till utbyggnaden och användandet av digitala tjänster på Internet. Tillverkningsföretag och företag inom tjänstesektorn har varit snabba att anamma den nya tekniken vilket har skapat många nya jobb och stark ekonomisk tillväxt. I Sverige finns idag en digital infrastruktur i form av 3G, 4G och 5G, men även bredbandsuppkoppling av företag och hem. Detta har lett till att sådana traditionella aktiviteter som att släktforska, skicka ett brev till någon eller att titta på en film har fått en helt ny innebörd. Man gör det på nätet.

Internet och modern teknik har öppnat upp nya möjligheter för enskilda individer att uttrycka sig. I Sverige har vi tryckfrihetsförordningen som skyddar oss så att alla ska fritt uttrycka sig utan att bli censurerad. Varken företag, staten eller institutioner får utöva censur mot någon. Vi har även yttrandefrihetsgrundlagen som skyddar våra rättigheter att kunna uttrycka oss.

Hur man väljer att spendera sina pengar är en del av våran yttrandefrihet. Bitcoin och bitcoins nätverk är en uppfinning som gör det möjligt för alla att skicka värde (pengar) mellan varandra utan att behöva riskera att bli censurerade eller stoppade. Bitcoin stärker således den svenska demokratins vitala delar, gällande äganderätten och yttrandefrihetsgrundlagen. Detta genom att man kan hålla bitcoins krypteringsnycklar i sin egen ägo och göra transaktioner från sin egen bitcoin nod, dator eller telefon.

Bitcoin hindrar även politiker från att ta kortsiktiga beslut som ger budgetunderskott och föranleder skapandet av nya pengar för att täcka dessa statliga eller regionala utgifter (som skattebetalarna inte har gått med på att betala, genom att betala in sin skatt). Detta skulle kunna vara t.ex att rädda banker eller företag som misskött sina finanser.

Träffa andra bitcoiners

Swedish Bitcoin meetups

Chat och forum

Slack – Bitcoin Sverige

Sociala medier

Bitcoinpodden

Instagram – BTChick

Bitcoin accepted here!

Företag som accepterar bitcoin

Redan idag finns det många företag som accepterar bitcoin för sina varor och tjänster. Dessa förväntas öka markant i antal nu då bitcoins ”andra lager”, kallat Lightning Network, håller på att rullas ut. Lightning Network möjliggör omedelbara transaktioner utan kostnad (eller till en extremt låg kostnad). Det går även att söka via en karta vart du kan spendera dina bitcoin (se länk). Lista med företag som accepterar bitcoin och levererar till Sverige: