Skip to content

Vem som helst kan vara med och påverka samt ta del av föreningens arbete. Att gå med är gratis. En frivillig avgift på ca 200 kronor/år är välkommet. Var med och påverka på något sätt!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Ange önskat användarnamn eller alias (var anonym). Om användarnamnet är upptaget kan det komma att modifieras något vid registrering av ditt konto.
Ange din epost. Välj helst en epostadress som inte lätt kan kopplas till din identitet. Detta för att minimera risker vid ett eventuellt dataintrång eller liknande.