Välkommen till Svenska Bitcoinföreningen

Inledande varning

Vi i Svenska Bitcoinföreningen tar säkerhet på största allvar. Bitcoiners i Sverige blir utsatta, inte bara för scams utan också för våldsamma personrån.

Tillsammans hjälps vi åt att utbilda och tillämpa bitcoinsäkerhet. Detta innebär konkret att varje medlem i föreningen ska ha tillräcklig kunskap i opsec (operational security) för att det inte ska vara möjligt att direkt från hemmet eller på gatan överföra större belopp, inte ens under hot.

Säker förvaring av bitcoin kan uppnås på olika sätt, tex med hjälp av mulitisig (flera privata nycklar på olika geografiska platser), förvaring av privata nycklar i bankfack, tidslås, mm.

Den medlem som ännu inte har tillräcklig kunskap för att tillse sin personliga säkerhet uppmanas att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder. Här är några tips och idéer från oss.

Senaste Nytt:

Allmänt

Svenska Bitcoinföreningen är en ideell förening med syfte att främja användandet av Bitcoin i Sverige. Vi tror att alla skulle gynnas av att det blir snabbare, säkrare och billigare att skicka pengar vid köp på nätet eller i fysiska butiker, utan mellanhänder. Bitcoin har även visat sig fungera som ett skydd mot hyperinflation, bland annat i länder som Venezuela, Nigeria och Libanon vars centralbanker tryckt upp kopiösa mängder pengar. Tiden är nu mogen för en global internetbaserad valuta där alla jordens 7 miljarder invånare kan fungera tillsammans.

Med denna banbrytande teknik kan pengar och internet fungerar tillsammans på riktigt.

Bitcoin är ett radikalt nytt sätt att lagra och skicka pengar över internet:

  • Betalningarna är säkra, snabba och billiga
  • Nätverket är globalt
  • Vem som helst kan ansluta sig
  • Ingen kan censurera eller diskriminera
  • Penningmängden är begränsad

Svenska Bitcoinföreningen vill gärna hjälpa till att förklara hur Bitcoin fungerar, avliva de myter som finns och hjälpa till att se hur vår nuvarande lagstiftning på ett rimligt sätt kan anpassas till en värld med digitala valutor.

Föreningen bildades 4:e december 2013. Bland våra medlemmar finns mycket kunskap inom ämnet. Vi granskar gärna artiklar och ställer upp för intervjuer.

Bitcoin skapades 2009 av personen/gruppen Satoshi Nakamoto.

För att bli medlem fyller du i formuläret. Medlemskap är gratis men man får betala medlemsavgift om man vill. Gå med nu och hjälp oss att sprida kunskap om Bitcoin i Sverige!