Skip to content

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är ett datornätverk, och en ny sorts digital tillgång. Denna kan skickas över internet mellan en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Till skillnad från andra digital valutor och tillgångar så är det inget land eller företag som ligger bakom bitcoin. Istället är ansvaret utspritt över en stor mängd datorer över hela världen och det är användarna som styr nätverket.  
Bitcoin kan skickas mellan användarna över nätverket utan några mellanhänder. Detta görs med en mottagares adress som man vanligtvis får i form av en rad med tecken eller som en s.k QR-kod.

Exempel på bitcoinadress och QR kod.

Bitcoins största användningsområde är att fungera som ett sparande. Även personer som inte har möjlighet, eller tillräcklig kunskap, för att handla i aktier eller spekulera i fastighetsaffärer ska kunna spara i bitcoin. Man kan spara sina bitcoins på ett konto hos ett företag eller bank eller så kan man ha dom i sin egen ägo genom att själv hålla “nycklarna” som behövs för att spendera dom. Har man sina bitcoin hos ett företag eller bank så måste man lita på att dom inte förlorar dom eller att du kan få tillbaka dom vid tex en konkurs. Väljer man att ha delar eller alla sina bitcoin i sin egen ägo så är det man själv som ansvarar för att dom inte kommer bort.

Bitcoin kan ses som den digitala motsvarigheten till guld. Var det hela slutar får vi se, men viljan att innovera och investera är stor. På många sätt liknar det vi ser idag med bitcoin hur det såg ut när internet började ta fart I mitten av 90-talet. Att mycket skulle bli annorlunda kände många på sig. Vår vardag kommer att ändras, lagar måste anpassas, hela industrier kan bli ålderdomliga och nya träder fram.

Mer information hittar du på tex https://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin