Bitcoinsymposium 2023

  • Vad: Sveriges största (?) mötesplats för bitcoiners med bl.a. föreläsningar, panelsamtal, lunch och fika.
  • Plats: Stockholms Universitet, Södra Huset. Adress är Frescativägen 10, 114 18 Stockholm
  • Tid: sö 26 mars ca 10-15:30. Därefter föreningens årsmöte.
  • Kostnad: 150 SEK
  • Anmälan: Öppnar snart.
Written on January 14, 2023