Hur restauranger, kaféer och butiker kan börja använda bitcoin

För restauranger, kaféer och butiker så finns det en klar fördel att kunna acceptera både kontanter och bankkort. När det finns fler betalningsalternativ för kunden så ökar försäljningen. På liknande sätt finns det fördelar med att kunna acceptera både traditionella betalmedel, som svenska kronor och euro, men att även kunna acceptera bitcoin. En stor fördel med bitcoin är att man behöver inte betala nån serviceavgift till bankerna, vilket idag ligger på ca 2 % av köpbeloppet. Har man tex en försäljningsvolym på 5 miljoner kr/år så blir det en besparingen på 100 000 kr/år om man använder bitcoin som betalning. Att vi håller oss till bara bitcoin och inte andra s.k. kryptovalutor i denna genomgång är många. Med bitcoin så finns det idag både billig hårdvara samt väl fungerande mjukvara som möjliggör för ett företag att börja acceptera och processa betalningar via bitcoin, helt utan inblandning av en tredje part. Nackdelen med bitcoin kan vara att man behöver en del utrustning och kunskap för att komma igång samt att det kan vara svårt att förklara för kunder vad bitcoin och framförallt bitcoins lightning network är för något då det är en så ny teknologi.

Hur funkar det?

När man vill accepter bitcoin som betalning så behöver man inte märka upp varorna med priset i bitcoin eller ens ha en separat kassaapparat. Bitcoin är kontanter, digitala kontanter. Efter att varorna har registrerats i den vanliga kassaapparaten så ges kunden ett alternativ om han eller hon vill betala med kort, kontanter eller bitcoin (digitala kontanter). Men då de digitala kontanterna inte hamnar i kassaapparatens myntfack utan i en lightningkanal (i sin egna lightningnod) och registreras dessa i en separat ”kassabok” vilket är ett dataprogram som körs på noden. Kundens betalning med bitcoin görs i en separat point-of-sale (POS) terminal. Summan kan fortfarande anges i svenska kronor.

Det går att sätta upp så att när en terminal har mottagit emot en viss summa bitcoin så förs det automatiskt över till en säkrare plånbok som endast tex butikschefen eller managern har tillgång till. Detta minskar då också kraven på nodens likviditet i kanalerna (kopplingarna man har mot andra noder i nätverket). Dvs lika mycket bitcoin in till noden som ut från noden håller likviditet i systemet i balans.

Restauranger och kaféer

Point-of-sale terminalerna kan även generera knappar där kunden ges möjlighet att lämna dricks med valfritt belopp. En QR-koden visas på skärmen och som sen scannas av kundens telefon. På kvittot som man skapar i kassan så framgår det att kunden betalade med kontanter. Varje servitris/servitör kan ha sin egna underliggande bitcoinplånbok i telefonen/terminalen och sen kan restaurangen/kaféet ha en gemensam plånbok som all dricks hamnar i automatiskt.

Kunderna kan även ges möjlighet att lämna dricks vid kassan i form av en scanningsbar skylt med en QR-kod. Eller direkt vid borden via en liten skylt med en QR-kod.

Butiker

Butiker kan välja att ha en betalterminal i anslutning till varje kassaapparat. Eller, så kan varje kassör ha en portabel terminal (sin smartphone) och varje kund kan betala via den.

Butik acceptera bitcoin

Vad behöver man?

För att koppla upp sig mot bitcoin och lightningnätverket så behövs en bitcoinnod samt en lightningnod. Detta är två separata dataprogram som körs på samma dator. Man behöver även ett program på noden för att processa betalningar och generera lightningfakturor. Lightningnoden sparar alla betalningar med datum, belopp och vem som tog emot eller skickade osv. Sen behöver man betalterminalerna som genererar fakturor. Det kan även vara en bra ide att ha en separat lightningplånbok i backup som inte är kopplad till sin egen nod.

Noden

Noden, som är en enklare sorts dator, ska vara uppkopplad till det lokala nätverket via en sladd till routern. Administration av noden kan göras direkt i det lokala nätverket via en webbläsare där man loggar in via sitt lösenord eller så kan man logga in externt via en krypterad länk över Internet.

Betalterminalerna

Point-of-Sale terminal för bitcoin.

Det finns olika lösningar på betalningsterminaler. Det finns speciella bitcointerminaler att köpa, både fasta och portabla och sen finns det terminaler i form av appar som man kan köras på en helt vanlig smartphone eller surfplatta. För en restaurang så kan varje servitör ha en portabel terminal (sin smartphone) med sig till bordet och varje gäst kan betala för sig med separata lightningfakturor, eller ha gemensam nota. Efter att en betalning gjorts så ska ett kassakvitto genereras (så att betalningen blir redovisad korrekt). Det finns även handhållna bitcointerminaler som direkt kan generera ett kvitto. Terminalerna ska vara uppkopplade till det lokala wifi (wifi från samma router som lightningnoden är inkopplad till).

 

Växling mellan bitcoin och svenska kronor

Bitcoin som kommer in via försäljning bör lagras i säkra hårdvaruplånböcker eller liknande (offline). När det sedan uppgår till ett belopp som man vill växla in till svenska kronor så för man över sina bitcoin till en online exchange som man har ett konto hos. Vissa exchanges accepterar även lightningöverföringar, tex Binance.

Skatteredovisning

Samtliga transaktioner finns sparade i noden och kan exporteras i tex CSV-format till en fil för vidare uträkning av inkomst av försäljning och skatter mm.

Redovisning av transaktioner.
Redovisning av transaktioner.

Göra reklam för det faktum att du accepterar bitcoin

När man börjar acceptera bitcoin som betalning så kan det vara bra att få så många som möjligt får veta det. Först och främst så bör man sätta upp en dekal vid entrén och sen en vid varje kassaapparat. Sen bör man märka upp tydligt på sin hemsida (om man har nån) att ”Bitcoin accepteras här”. För restauranger och kaféer så kan det vara en bra ide att sätta ut en liten skylt på varje bord där gästerna får veta att det går bra att betala med bitcoin.

 

Bitcoin lightning accepted here

Det finns även sidor på Internet som kan vara bra att annonsera på:

Sammanfattning

Fördelar:

  • Bitcoin minskar kostnaderna för att hantera betalningar.
  • Det behövs inget avtal med en tredje part (tex bank) för att hantera betalningar.
  • Nya alternativa betalsätt för kunderna genererar ökad försäljning.
  • och kortbedrägerier undviks helt. En betalning i bitcoin är slutavräkningen.
  • Bitcoin kan skickas rutinmässigt till plånböcker som ingen i butiken/restaurangen kontrollerar och minskar därmed risken för stölder eller rån.

Nackdelar:

  • Kräver kunskap för att komma igång.
  • Man behöver en nod och någon form av betalterminaler.

 

Behöver du hjälp för att komma igång?

Det kan kännas lite förvirrande med att köra en nod och hantera sina transaktioner själv. Men det finns hjälp att få. Hör gärna av dig till Svenska Bitcoinföreningen på contact@bitcoinforeningen.se.