Skip to content

Av Medlem, 14 Sep, 2023, kl 08:45

Hur volatil är bitcoin? Hur stor är volatiliteten av antalet bitcoin som finns i cirkulation? Och hur mycket svänger kostnaden för att använda nätverket? Att bitcoins pris har ökat explosionsartat sedan starten 2009 har nog inte undgått nån. Men hur är det med de andra aspekterna av bitcoin? Låt oss titta på bitcoins volatilitet gällande antalet bitcoin i cirkulation, transaktionskostnaderna och säkerheten.