Skip to content

Sverige har en stolt historia av att vara ett neutralt och öppet land. Internationellt ses Sverige som ett land vilket har kommit långt när det gäller både demokrati och social välfärd. Vi är även bland det mest internetuppkopplade landet med bredbandsuppkoppling i vart hem och stuga. Det går att ösa mycket beröm för vad som har åstadkommits under de senaste 100 – 150 åren. Men det finns ett område där vi inte har en lika bra utveckling. Den svenska ekonomin och framförallt den svenska kronan har svårt att konkurrera internationellt.

  Av S.Nakamoto AccessTimeIcon Sep 3, 2023 at 21:38 e.m

Hur ska Sverige kunna rädda den sviktande kronan?