Bitcoinföreningens Dokument

Stadgar

Bitcoinföreningens stadgar 2013-12-04

Årsstämmor

Nedan är en lista över årsmöten i Bitcoinföreningen. Medlemmar har även möjlighet att ta del av årsmötesprotokoll. Kontakta i så fall styrelsen@bitcoinforeningen.se för mer information om det.

 • 2014-03-09
 • 2015-03-21
 • 2016-03-12
 • 2017-03-19
 • 2018-03-10
 • 2019-03-30
 • 2020-03-28
 • 2021-03-27
 • 2022-03-26 kl 15.30-17.30. Kallelse har gått ut via epost till alla medlemmar. Zoom-länk mailas ut innan mötet.

Protokoll

Nedan är en lista över styrelsemöten i Bitcoinföreningen. Medlemmar har även möjlighet att ta del av styrelseprotokoll. Kontakta i så fall styrelsen@bitcoinforeningen.se för mer information om det. Du kan även kontakta styrelsen om det är något ärenden du tycker bör tas upp för diskussion eller beslut på ett styrelsemöte.

 • 2013
  • 2013-12-04
  • 2013-12-20
  • 2013-12-30
 • 2014
  • 2014-01-22
  • 2014-01-29
  • 2014-02-07
  • 2014-03-02
  • 2014-03-24
  • 2014-05-04
  • 2014-05-28
  • 2014-07-01
  • 2014-12-26
 • 2015
  • 2015-02-04
  • 2015-03-04
  • 2015-03-19
  • 2015-03-21
  • 2015-05-21
  • 2015-08-29
  • 2015-11-02
 • 2016
  • 2016-02-11
  • 2016-03-12
  • 2016-05-11
  • 2016-08-16
  • 2016-10-16
  • 2016-12-01
 • 2017
  • 2017-01-03
  • 2017-02-08
  • 2017-04-13
  • 2017-06-07
  • 2017-08-16
  • 2017-10-21
 • 2018
  • 2018-01-17
  • 2018-04-02
  • 2018-10-02
  • 2018-11-06
  • 2018-12-05
 • 2019
  • 2019-01-23
  • 2019-02-19
  • 2019-05-01
  • 2019-08-06
  • 2019-10-02
  • 2019-11-04
  • 2019-12-17
 • 2020
  • 2020-02-05
  • 2020-05-27
  • 2020-04-22
  • 2020-06-23
  • 2020-09-04
  • 2020-10-01
  • 2020-11-26
 • 2021
  • 2021-02-18
  • 2021-04-15
  • 2021-05-06
  • 2021-05-13
  • 2021-06-16
  • 2021-08-18
  • 2021-10-27
  • 2021-11-25
 • 2022
  • 2022-01-06
  • 2022-01-20
  • 2022-02-22
  • 2022-03-17