Lilla boken om Bitcoin

Bitcoinföreningen har varit med och sponsrat tryck av den svenska översättningen av The Little Bitcoin Book. Vi har därför totalt 88 ex som vi vill dela ut klokt för att sprida kunskap om Bitcoin i Sveige.

Än så länge har vi distribuerat 44 ex till politiker, mediafolk, SIDAs vetenskapliga råd m.m. Hör av dig till oss om du har tips på vem mer som skulle behöva en bok.

Linnea Rosenbaum och Lilla Boken Om Bitcoin

Lilla Boken Om Bitcoin

Written on June 3, 2021