Under årets sista styrelsemöte i mellandagarna beslutades att föreningen ska gå med i GBA (Global Bitcoin Alliance). GBA är en löst sammansatt paraplyorganisation för lokala och nationella ideella bitcoinföreningar runt om i världen. Medlemskapet är gratis och innebär inga åtaganden förutom en uttalad vilja att samarbeta med andra medlemmar och främja bitcoin både lokalt och globalt. Svenska Bitcoinföreningen är nu organisationens 23:e medlemsförening. För mer information se http://www.global-bitcoin-alliance.org/.