Riksbanken 2008

Sveriges Riksbank har i senaste numret (2/2014) av sina Ekonomiska kommentarer med en artikel av Björn Segendorf som handlar om bitcoin. Artikeln med titeln ”Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar?” försöker kategorisera och jämföra egenskaper hos olika typer av ”virtuella valutor”, av vilka den mest framstående är Bitcoin vilken i artikeln kategoriseras som ett ”dubbelriktat decentraliserat virtuellt valutasystem”.

 

Bitcoin omsätter i nuläget ungefär 20 miljoner USD per dygn vilket enligt Riksbanken är ”lite”. Det är ju bara att erkänna Bitcoins årsomsättning på 7,3 miljarder USD är futtiga 0,35% av Mastercards $2047 miljarder och ännu mindre jämfört med VISAs $3273 miljarder. Det är lite orättvist att jämföra ett barn (5 år) med dessa närmast pensionärer. Bara under den gångna veckan har flera stora aktörer anslutit sig till Bitcoins valutasystem, jag tänker närmast på Expedia, Digital River och att Ebays VD uttalat sig om att Paypal kommer att stödja virtuella valutor.

Att Riksbanken överhuvudtaget skriver en artikel om bitcoin har ju även det någon betydelse. För att återgå till artikeln så finns det tre punkter i den som jag skulle vilja kommentera.

Den första är att bitcoin är mycket säkrare att använda vid betalning, speciellt över internet, än kreditkort eller kontanter. Detta på grund av att man inte behöver lämna ifrån sig någon som helst information. Inget kortnummer, cvv-, eller pin-kod som kan användas av bedragare för att tömma ditt konto. Faran med stöld- och bedrägeririsken och att virtuella konton kan hackas känns därför något överdriven. Hur ofta har man inte sett varningar på löpsedlarna för att internetbanker har utsatts för bedrägeri och att man skall akta sig. Eller att kontokortsuppgifter har stulits från något företag, senast var det Ebay.

Artikeln insinuerar att konsumetskyddet försvagas och att användarna utsätts för risker på grund av att utgivningen av virtuella valutor inte är reglerad och att utgivarna inte står under tillsyn.

”Utgivningen av dem [virtuella valutor] är inte reglerad och utgivarna står inte under tillsyn. Detta innebär att konsumentskyddet i vissa avseenden är svagt och att användaren kan utsättas för risker.”

Utgivaren i Bitcoins fall är Bitcoinnätverket, detta består i korthet av alla som använder Bitcoinprotokollet som finns i den programvara som samordnas av Bitcoin Foundation. Att det inte finns någon utgivare betyder i praktiken att Bitcoin är otroligt stabilt. För att få till stånd en ändring krävs det att väldigt många parter kommer överens. Om de inte är överens kommer inte bitcoin att ändras. Att reglera utgivningen av Bitcoin är lite som att reglera ett berg: det ligger kvar än idag - ingen förändring.

Vad gäller konsumentskydd så tror jag inte att utgivaren (Riksbanken) någonsin lägger sig och löser ett konsumentproblem. Exemplet som ges är:

”Exempelvis kan ansvarsfördelningen mellan den som betalar och den som
tar emot betalningen vara oklar om något skulle gå snett med betalningen.”

En bitcointransaktion är fullt spårbar, synlig av alla och har ”bara” en avsändare och en mottagare – inga mellanhänder. Det som skulle kunna gå snett med betalningen är att den inte går igenom eller att den går till fel person, om båda fallen är situationen glasklar, den behöver göras om.

Tänkte avsluta med att hålla med Björn när han skriver att virtuell valuta är en positiv innovation som kan bidra till att möta nya behov och göra betalningar billigare och säkrare.

 

//Andreas de Blanche
Sekreterare Svenska Bitcoinföreningen

Observera!

Det finns ett antal svindelförsök just nu där någon utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, och erbjuder jobb eller Bitcoins. Vi erbjuder inte något sådant.
Om du blir kontaktad av någon som utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, verifiera med oss, genom att kontakta vår ordförande genom våra officiella kanaler: robert.hogberg,

Gå med i Svenska Bitcoinföreningen och var med och påverka, det är gratis!