Blogg

Varning för OneCoin

Stockholm 2016-08-16

Bitcoinföreningen vill rikta uppmärksamhet på fenomenet Onecoin. Onecoin har vuxit sig oerhört stor och miljarder kronor har satts in i denna företeelse. Men Onecoin är inte som de kryptovalutor den jämförs med, såsom t.ex. Bitcoin. Utan en inspekterbar blockkedja, öppen brytning och oberoende handelsplatser så är det omöjligt att på ett oberoende sätt kunna säkerställa att Onecoin inte är ett bedrägeri eller ett pyramidspel. Man förväntas således enbart lita på det bakomliggande företagets intygande. Vi drar därför slutsatsen att det är en stor risk att Onecoin är ett bedrägeri och uppmanar därför till stor försiktighet

- Mats Henricson, ordförande i Bitcoinföreningen

Observera!

Det finns ett antal svindelförsök just nu där någon utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, och erbjuder jobb eller Bitcoins. Vi erbjuder inte något sådant.
Om du blir kontaktad av någon som utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, verifiera med oss, genom att kontakta vår ordförande genom våra officiella kanaler: robert.hogberg,

Gå med i Svenska Bitcoinföreningen och var med och påverka, det är gratis!