Blogg

Svenska Bitcoinföreningen går med i GBA

Under årets sista styrelsemöte i mellandagarna beslutades att föreningen ska gå med i GBA (Global Bitcoin Alliance). GBA är en löst sammansatt paraplyorganisation för lokala och nationella ideella bitcoinföreningar runt om i världen. Medlemskapet är gratis och innebär inga åtaganden förutom en uttalad vilja att samarbeta med andra medlemmar och främja bitcoin både lokalt och globalt. Svenska Bitcoinföreningen är nu organisationens 23:e medlemsförening. För mer information se http://www.global-bitcoin-alliance.org/.

Observera!

Det finns ett antal svindelförsök just nu där någon utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, och erbjuder jobb eller Bitcoins. Vi erbjuder inte något sådant.
Om du blir kontaktad av någon som utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, verifiera med oss, genom att kontakta vår ordförande genom våra officiella kanaler: robert.hogberg,

Gå med i Svenska Bitcoinföreningen och var med och påverka, det är gratis!