Blogg

Tankar kring Riksbankens artikel om virtuella valutor

Riksbanken 2008

Sveriges Riksbank har i senaste numret (2/2014) av sina Ekonomiska kommentarer med en artikel av Björn Segendorf som handlar om bitcoin. Artikeln med titeln ”Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar?” försöker kategorisera och jämföra egenskaper hos olika typer av ”virtuella valutor”, av vilka den mest framstående är Bitcoin vilken i artikeln kategoriseras som ett ”dubbelriktat decentraliserat virtuellt valutasystem”.

 

Bitcoin omsätter i nuläget ungefär 20 miljoner USD per dygn vilket enligt Riksbanken är ”lite”. Det är ju bara att erkänna Bitcoins årsomsättning på 7,3 miljarder USD är futtiga 0,35% av Mastercards $2047 miljarder och ännu mindre jämfört med VISAs $3273 miljarder. Det är lite orättvist att jämföra ett barn (5 år) med dessa närmast pensionärer. Bara under den gångna veckan har flera stora aktörer anslutit sig till Bitcoins valutasystem, jag tänker närmast på Expedia, Digital River och att Ebays VD uttalat sig om att Paypal kommer att stödja virtuella valutor.

Att Riksbanken överhuvudtaget skriver en artikel om bitcoin har ju även det någon betydelse. För att återgå till artikeln så finns det tre punkter i den som jag skulle vilja kommentera.

Den första är att bitcoin är mycket säkrare att använda vid betalning, speciellt över internet, än kreditkort eller kontanter. Detta på grund av att man inte behöver lämna ifrån sig någon som helst information. Inget kortnummer, cvv-, eller pin-kod som kan användas av bedragare för att tömma ditt konto. Faran med stöld- och bedrägeririsken och att virtuella konton kan hackas känns därför något överdriven. Hur ofta har man inte sett varningar på löpsedlarna för att internetbanker har utsatts för bedrägeri och att man skall akta sig. Eller att kontokortsuppgifter har stulits från något företag, senast var det Ebay.

Artikeln insinuerar att konsumetskyddet försvagas och att användarna utsätts för risker på grund av att utgivningen av virtuella valutor inte är reglerad och att utgivarna inte står under tillsyn.

”Utgivningen av dem [virtuella valutor] är inte reglerad och utgivarna står inte under tillsyn. Detta innebär att konsumentskyddet i vissa avseenden är svagt och att användaren kan utsättas för risker.”

Utgivaren i Bitcoins fall är Bitcoinnätverket, detta består i korthet av alla som använder Bitcoinprotokollet som finns i den programvara som samordnas av Bitcoin Foundation. Att det inte finns någon utgivare betyder i praktiken att Bitcoin är otroligt stabilt. För att få till stånd en ändring krävs det att väldigt många parter kommer överens. Om de inte är överens kommer inte bitcoin att ändras. Att reglera utgivningen av Bitcoin är lite som att reglera ett berg: det ligger kvar än idag - ingen förändring.

Vad gäller konsumentskydd så tror jag inte att utgivaren (Riksbanken) någonsin lägger sig och löser ett konsumentproblem. Exemplet som ges är:

”Exempelvis kan ansvarsfördelningen mellan den som betalar och den som
tar emot betalningen vara oklar om något skulle gå snett med betalningen.”

En bitcointransaktion är fullt spårbar, synlig av alla och har ”bara” en avsändare och en mottagare – inga mellanhänder. Det som skulle kunna gå snett med betalningen är att den inte går igenom eller att den går till fel person, om båda fallen är situationen glasklar, den behöver göras om.

Tänkte avsluta med att hålla med Björn när han skriver att virtuell valuta är en positiv innovation som kan bidra till att möta nya behov och göra betalningar billigare och säkrare.

 

//Andreas de Blanche
Sekreterare Svenska Bitcoinföreningen

Från Årsmötet 2014

Svenska Bitcoinföreningens första årsmöte hölls den 9:e mars 2014. Årsmötet avlöpte utan större problem det märktes att stödet för bitcoin är stort och kommer att växa sig större.

Svenska Bitcoinföreningens första årsmöte hölls den 9:e mars 2014. Vid årsmötet hade vi över 200 medlemmar och 26 av dessa hade tagit sig till Sveavägen i Stockholm för att vara med på årsmötet. Det var en ganska händelserik tillställning som visade på en stor iver och ett stort fokus på att främja bitcoin som valuta samt några hetsiga debatter kring alt-coins och politik.

Mötet började med att ordförande Mats Henricson hälsade alla välkomna. Sedan betade vi av standardpunkterna om utlysande samt valde ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet i ganska rask takt. Mats föredrog sedan verksamhetsberättelsen och kassör Richard Birgersson föredrog den ekonomiska berättelsen vilka båda godkändes av årsmötet. Efter att revisionsberättelsen, som var ren, lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Den första stora diskussionen på årsmötet dök upp när man debatterade medlemsavgifter. Alla (tror jag) var överens om att medlemsavgiften skulle vara frivillig. Den stora debatten gällde styrelsens rekommendation på 200 kronor. Några ville att den skulle sättas till 100kr och andra att den skulle anges i bitcoin. Mötet valde slutligen att gå på styrelsens förslag och alla medlemmar som väljer att betala den rekommenderade storleken får själva räkna ut vad den motsvarar i bitcoin.

Mats gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan och innehållet diskuterades lite fram och tillbaka, den största punkten gällde vilken internationell organisation som föreningen skulle ansluta sig till, om någon. Några deltagare var kritiska till Bitcoin Foundation medan andra ansåg att ett medlemskap där var självklart. Det slutade med att styrelsen gavs i uppdrag att utreda vilken/vilka föreningar som föreningen skall ansluta sig till. Årsmötet fastställde även styrelsens budgetförslag, som förmodligen är den första föreningsbudgeten i Sverige som är angiven i bitcoin.

Valberedare Olle Kullberg föredrog valberednings förslag till ny styrelse vilket inledde en kort debatt om köns- och geografisk fördelning av styrelsen. Årsmötet bestämde sig för att tillsätta tre extra suppleanter varav en lämnades vakant.

Svenska Bitcoinföreningens styrelse för verksamhetsåret 2014.

Ordförande

 Mats Henricson

Sekreterare

 Martin Zachrison

Kassör

 Richard Birgersson

Ledamot

 Robert Högberg

Ledamot

 Andreas de Blanche

Ledamot

 Ludvig Öberg

Suppleant

 Jörgen Modin

Suppleant

 Rene Malmgren

Suppleant

 Signe Brockman

Suppleant

 Alexander Bottema

Suppleant

 Christian Ander

Efter styrelsevalet avslutades årsmötet och nygamla ordföranden Mats Henricson tackade mötesordföranden Magnus Molin och avslutade mötet.

 

Observera!

Det finns ett antal svindelförsök just nu där någon utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, och erbjuder jobb eller Bitcoins. Vi erbjuder inte något sådant.
Om du blir kontaktad av någon som utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, verifiera med oss, genom att kontakta vår ordförande genom våra officiella kanaler: robert.hogberg,

Gå med i Svenska Bitcoinföreningen och var med och påverka, det är gratis!