Svenska Bitcoinföreningens första årsmöte hölls den 9:e mars 2014. Vid årsmötet hade vi över 200 medlemmar och 26 av dessa hade tagit sig till Sveavägen i Stockholm för att vara med på årsmötet. Det var en ganska händelserik tillställning som visade på en stor iver och ett stort fokus på att främja bitcoin som valuta samt några hetsiga debatter kring alt-coins och politik.

Mötet började med att ordförande Mats Henricson hälsade alla välkomna. Sedan betade vi av standardpunkterna om utlysande samt valde ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet i ganska rask takt. Mats föredrog sedan verksamhetsberättelsen och kassör Richard Birgersson föredrog den ekonomiska berättelsen vilka båda godkändes av årsmötet. Efter att revisionsberättelsen, som var ren, lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Den första stora diskussionen på årsmötet dök upp när man debatterade medlemsavgifter. Alla (tror jag) var överens om att medlemsavgiften skulle vara frivillig. Den stora debatten gällde styrelsens rekommendation på 200 kronor. Några ville att den skulle sättas till 100kr och andra att den skulle anges i bitcoin. Mötet valde slutligen att gå på styrelsens förslag och alla medlemmar som väljer att betala den rekommenderade storleken får själva räkna ut vad den motsvarar i bitcoin.

Mats gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan och innehållet diskuterades lite fram och tillbaka, den största punkten gällde vilken internationell organisation som föreningen skulle ansluta sig till, om någon. Några deltagare var kritiska till Bitcoin Foundation medan andra ansåg att ett medlemskap där var självklart. Det slutade med att styrelsen gavs i uppdrag att utreda vilken/vilka föreningar som föreningen skall ansluta sig till. Årsmötet fastställde även styrelsens budgetförslag, som förmodligen är den första föreningsbudgeten i Sverige som är angiven i bitcoin.

Valberedare Olle Kullberg föredrog valberednings förslag till ny styrelse vilket inledde en kort debatt om köns- och geografisk fördelning av styrelsen. Årsmötet bestämde sig för att tillsätta tre extra suppleanter varav en lämnades vakant.

Svenska Bitcoinföreningens styrelse för verksamhetsåret 2014.

Ordförande

 Mats Henricson

Sekreterare

 Martin Zachrison

Kassör

 Richard Birgersson

Ledamot

 Robert Högberg

Ledamot

 Andreas de Blanche

Ledamot

 Ludvig Öberg

Suppleant

 Jörgen Modin

Suppleant

 Rene Malmgren

Suppleant

 Signe Brockman

Suppleant

 Alexander Bottema

Suppleant

 Christian Ander

Efter styrelsevalet avslutades årsmötet och nygamla ordföranden Mats Henricson tackade mötesordföranden Magnus Molin och avslutade mötet.

 

Observera!

Det finns ett antal svindelförsök just nu där någon utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, och erbjuder jobb eller Bitcoins. Vi erbjuder inte något sådant.
Om du blir kontaktad av någon som utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, verifiera med oss, genom att kontakta vår ordförande genom våra officiella kanaler: robert.hogberg,

Gå med i Svenska Bitcoinföreningen och var med och påverka, det är gratis!