Motion 1:

Att föreningen undersöker om man kan ta fram ett verktyg som hjälper medlemmar att räkna fram/hantera beskattning av handel med kryptovalutor. Kan man t.ex. ta fram en specifikation för ett excel-macro, som räknar fram beskattningen om man lägger in alla transaktioner? - Jens Näsström

Styrelsens kommentar: Styrelsen rekommenderar att motionen avslås och att föreningen istället lägger resurser på att få frågor juridiskt prövade, vad gäller skattefrågor.

Observera!

Det finns ett antal svindelförsök just nu där någon utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, och erbjuder jobb eller Bitcoins. Vi erbjuder inte något sådant.
Om du blir kontaktad av någon som utger sig för att vara från Svenska Bitcoinföreningen, verifiera med oss, genom att kontakta vår ordförande genom våra officiella kanaler: robert.hogberg,

Gå med i Svenska Bitcoinföreningen och var med och påverka, det är gratis!